Moduł Start – pobieranie plików

Moduł Start – pobieranie plików

Powrót do listy

Po zalogowaniu do SIO-KReM domyślnie wyświetlany jest moduł Start.

Moduł składa się z 4 sekcji:

Na samej górze znajduje się sekcja Kandydaci, z której można zarejestrować nowych kandydatów – indywidualnie lub poprzez zaimportowanie pliku .CSV z numerami PESEL kandydatów. Rejestracja kandydatów odbywa się zgodnie z instrukcją Rejestracja kandydatów SIO- KReM

Na środku sekcji znajduje się liczba obecnie zarejestrowanych przez uczelnię kandydatów.

Okno z widokiem na SIO-KReM z oznaczona kolumną Kandydaci

W drugiej sekcji – Nowe można pobrać pliki .CSV z danymi dopiero zarejestrowanych kandydatów (dane wcześniej nie pobrane).

W sekcji wyświetlany jest:

 • rodzaj danych,
 • liczba rekordów,
 • ikonka pobierania.

Okno z widokiem na sekcję Nowe

Dane do pobrania to:

 • Oceny
 • Centyle
 • Osiągnięcia
 • Dokumenty
 • Szkoły

Z trzeciej przestrzeni Aktualizacje można pobrać pliki .CSV – zawierające tylko dane kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które uległy zmianie od ostatniego pobrania danych. W pliku są wszystkie wyniki kandydata, którego dane uległy zmianie.

W sekcji wyświetlany jest: rodzaj danych, liczba rekordów oraz ikonka pobrania.

Możliwe do pobrania są pliki:

 • Oceny
 • Centyle
 • Osiągnięcia
 • Dokumenty
 • Szkoły

okno z widokiem na kolumnę Aktualizację

W kaflu Wycofane zgody znajduje się całkowita liczba rekordów osób z wycofanymi zgodami oraz plik do pobrania numerów PESEL osób, które zrezygnowały z wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych przez uczelnie.

W sekcji Ogółem wyświetlane są kafle – w każdym z nich znajduje się jeden rodzaj danych do pobrania:

 • Oceny,
 • Centyle,
 • Dokumenty,
 • Osiągnięcia,
 • Szkoły

W tej części można pobrać 2 rodzaje plików CSV – wszystkie oraz brak danych.

okno z widokiem na kolumny wycofane zgody i Ogółem

W poszczególnym kaflu w prawym górnym rogu podane jest procentowe wypełnienie danych (w porównaniu do ogółu zarejestrowanych numerów PESEL).

Na dole kafla znajdują się linki do pobrania plików CSV wszystkich danych oraz braku danych:

okno z widokiem na oceny