Logowanie do systemu SIO-KReM

Logowanie do systemu SIO-KReM

Powrót do listy

System Informacji Oświatowej – Krajowy Rejestr Matur dostępny jest wyłącznie dla uczelni wyższych mających swoja siedzibę˛ na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzących nabór na studia.

Aby móc korzystać z SIO-KReM, konieczne jest uzyskanie dostępu do SIO (System Informacji Oświatowej). Pierwszymi osobami, które muszą uzyskać dostęp do SIO są rektorzy uczelni lub osoby pełniące obowiązki rektorów. Będą oni odpowiedzialni za rozpatrzenie wniosków o dostęp do SIO pracowników uczelni odpowiedzialnych za pobieranie wyników matur w procesie rekrutacji.

Wniosek o dostęp do SIO należy złożyć przez stronę https://sio.gov.pl/ wybierając opcję „Złóż wniosek”. Instrukcje techniczne dot. składania wniosków oraz rozpatrywania wniosków pracowników można znaleźć pod adresem  https://pomoc.sio.gov.pl/uczelnie/ .

Osoby posiadające aktywne upoważnienie do SIO w ramach uczelni mogą wejść do aplikacji SIO-KReM po zalogowaniu się do systemu SIO (https://sio.gov.pl/ ) wybierając w panelu bocznym po lewej stronie zakładkę SIO-KReM oraz w prawym górnym rogu poprzez kliknięcie w ikonę ikona moduł :

Okno systemu SIO z zaznaczonym wyborem możliwości przejścia do innego systemu SIO-KReM

Po wyborze SIO-KReM w nowym oknie pojawi się możliwość zalogowania do tego systemu.

Okno z widokiem na KSDO

Należy kliknąć w przycisk ZALOGUJ, pojawi się okno w którym uzupełniamy dane do logowania:

Okno z widokiem na KSDO - wprowadzane dane do logowania

Po kliknięciu w przycisk ZALOGUJ zostajemy przeniesieni do systemu SIO- KReM:

okno z widokiem na stronę SIO-KReM

Do aplikacji SIO-KReM można również zalogować się bezpośrednio korzystając z linku https://krem.sio.gov.pl/.

Okno z widokiem na KSDO

Należy kliknąć w przycisk ZALOGUJ, pojawi się okno w którym uzupełniamy dane do logowania:

okno z widokiem na KSDO- wprowadzone dane do logowania

Po wypełnieniu okien należy kliknąć przycisk ZALOGUJ.

Jeśli logująca się osoba posiada dostęp do kilku podmiotów pojawi się okno z listą do wyboru:

okno z widokiem na Wybierz podmiot

Po wybraniu uczelni, znajdujemy się w Systemie Informacji Oświatowej – Krajowy Rejestr Matur:

okno z widokiem na stronę po zalogowaniu SIO-KReM