Logowanie do SIO i przejście do SIO-KReM

Logowanie do SIO i przejście do SIO-KReM

Powrót do listy

 

Aby zalogować się do systemu SIO należy wejść na stronę:

https://sio.gov.pl/

Okno z widokiem strony logowania się do SIO z zaznaczonym przyciskiem zaloguj

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk ZALOGUJ .

Nastąpi przekierowanie na stronę logowania.

Okno logowania do SIO z widokiem pól do wypełnienia -login i hasło

W celu zalogowania się do systemu SIO należy:

  • w przypadku Rektora uczelni i p.o. Rektora uczelni/osoby wykonującej obowiązki służbowe Rektora uczelni w oknie Login wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • w przypadku pracowników w oknie Login wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez Rektora uczelni, p.o. Rektora uczelni lub pracownika wyznaczonego do upoważniania współpracowników.

W oknie Hasło należy wprowadzić aktualne hasło.

Po wypełnieniu okien należy kliknąć przycisk ZALOGUJ.

Po upływie ważności hasła, należy dokonać jego zmiany zgodnie z wytycznymi:

  • Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni.
  • Hasło musi mieć minimum 12 znaków.
  • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny.
  • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym.
  • Hasło nie musi zawierać cyfr.
  • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska.
  • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł”

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Nowo ustanowione hasło, spełniające wymagane kryteria, będzie wyświetlało kolor zielony.

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Nowe hasło należy potwierdzić, wprowadzając je powtórnie w pole na samym dole okna ”Potwierdź nowe hasło” i użyć przycisk PRZEŚLIJ.

Jeśli logująca się osoba posiada dostęp do kilku podmiotów pojawi się okno z listą do wyboru:

okno z listą podmiotów do wyboru

Po zalogowaniu do SIO można przejść do systemu SIO-KReM https://krem-pp.sio.gov.pl/ wybierając w panelu bocznym po lewej stronie zakładkę SIO-KReM oraz w prawym górnym rogu poprzez kliknięcie w ikonę  ikonka przejścia do SIOEO lub Strefy Pracownika  :

widok na zaznaczone przejście do systemu SIO-KREM

Po wyborze SIO-KReM w nowym oknie pojawi się możliwość zalogowania się do tego systemu.

okno do logowania do SIO-KREM