Logowanie do SIO i przejście do SIO-KReM

Logowanie do SIO i przejście do SIO-KReM

Powrót do listy

Aby zalogować się do systemu SIO należy wejść na stronę:

https://sio.gov.pl/

Okno z widokiem strony logowania się do SIO z zaznaczonym przyciskiem zaloguj

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk ZALOGUJ .

Nastąpi przekierowanie na stronę logowania.

Okno logowania do SIO z widokiem pól do wypełnienia -login i hasło

W celu zalogowania się do systemu SIO należy:

  • w przypadku Rektora uczelni i p.o. Rektora uczelni/osoby wykonującej obowiązki służbowe Rektora uczelni w oknie Login wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • w przypadku pracowników w oknie Login wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez Rektora uczelni, p.o. Rektora uczelni lub pracownika wyznaczonego do upoważniania współpracowników.

W oknie Hasło należy wprowadzić aktualne hasło.

Po wypełnieniu okien należy kliknąć przycisk ZALOGUJ.

Po upływie ważności hasła, należy dokonać jego zmiany zgodnie z wytycznymi:

  • Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni.
  • Hasło musi mieć minimum 12 znaków.
  • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny.
  • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym.
  • Hasło nie musi zawierać cyfr.
  • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska.
  • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł”

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Nowo ustanowione hasło, spełniające wymagane kryteria, będzie wyświetlało kolor zielony.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Nowe hasło należy potwierdzić, wprowadzając je powtórnie w pole na samym dole okna ”Potwierdź nowe hasło” i użyć przycisk PRZEŚLIJ.

Jeśli logująca się osoba posiada dostęp do kilku podmiotów pojawi się okno z listą do wyboru:

okno z listą podmiotów do wyboru

Po zalogowaniu do SIO można przejść do systemu SIO-KReM https://krem-pp.sio.gov.pl/ wybierając w panelu bocznym po lewej stronie zakładkę SIO-KReM oraz w prawym górnym rogu poprzez kliknięcie w ikonę  ikonka przejścia do SIOEO lub Strefy Pracownika  :

widok na zaznaczone przejście do systemu SIO-KREM

Po wyborze SIO-KReM w nowym oknie pojawi się możliwość zalogowania się do tego systemu.

okno do logowania do SIO-KREM