Kandydaci – szczegóły kandydata

Kandydaci – szczegóły kandydata

Powrót do listy

Z listy Kandydatów po kliknięciu w wybrany numer PESEL można przejść do szczegółów kandydata.

W szczegółach wyświetlane są 4 zakładki:

 • oceny
 • osiągnięcia
 • dokumenty
 • szkoła

okno z widokiem na moduł Kandydaci

W zakładce OCENY w tabeli Wyniki wyświetlane są informacje:

 • OKE
 • Kod egzaminu
 • Nazwa egzaminu
 • Ocena
 • Centyl
 • Osiągnięcia

okno z widokiem na zakładkę Oceny

Powyżej tabeli w lewym górnym rogu wyświetlana jest liczba rekordów, a w prawym górnym rogu data aktualizacji.

W przypadku kandydata, który wyraził zgodę na przekazywanie danych znajdują się najbardziej aktualne najwyższe wyniki egzaminów kandydata – prezentowane dane są w podziale na sekcje: oceny, centyle i osiągnięcia.

W historii prezentowane są wszystkie rekordy kandydata w porządku chronologicznym (od najmłodszego do najstarszego).

okno z widokiem na zakładkę Oceny

W sekcji OSIĄGNIĘCIA wyświetlane są rekordy:

 • Kod egzaminu
 • Nazwa egzaminu
 • Kod olimipady
 • Nazwa olimpiady
 • Status

W tabeli w lewym górnym rogu wyświetlana jest liczba rekordów, a w prawym górnym rogu data aktualizacji.

okno z widokiem na zakładkę osiągniecia

W zakładce DOKUMENTY wyświetlane są informacje:

 • Nazwa dokumentu
 • Numer dokumentu

okno z widokiem na zagadkę dokumenty

Natomiast w zakładce SZKOŁA wyświetlane są dane placówki do której uczęszczał kandydat:

okno z widokiem na zakładkę Szkoła

W przypadku kandydata, który wycofał zgodę na przekazywanie danych pojawi się komunikat: “Kandydat wycofał zgodę na udostępnienie swoich danych w SIO-KReM. Jeśli dane kandydata zostały pobrane przez uczelnię należy je usunąć. Brak możliwości podglądu”.

okno z widokiem na ucznia z wycofaną zgodą na przetwarzanie danych

Natomiast w przypadku kandydata, którego dane nie znajdują się w bazie danych SIO-KReM pojawi się komunikat o braku danych w systemie: „Nie posiadasz żadnego elementu listy do wyświetlenia”:

okno z widokiem na dane Kandydata