Kandydaci – rejestracja kandydatów

Kandydaci – rejestracja kandydatów

Powrót do listy

Obecnie w systemie SIO-KReM będą się znajdować wyniki osób, które brały udział w sesji maturalnej 2021 i kolejnych. Oznacza to, że oprócz wyników zeszło- i tegorocznych znajdą się wyniki historyczne osób, które w sesji 2021 lub 2022 zdawały egzamin.

W systemie SIO-KReM znajdują się wyniki tych maturzystów, którzy w specjalnym oświadczeniu zgodzili się na elektroniczne przetwarzanie swoich danych w celu rekrutacji na uczelnie wyższe. Informacje o oświadczeniach są˛ przekazywane i weryfikowane przez dyrektora macierzystej szkoły maturzysty w trybie ustalonym przez właściwą OKĘ dla zgłaszania uczniów i absolwentów na egzamin maturalny.

Dla każdego maturzysty, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, w systemie SIO-KReM przechowywane są informacje o wynikach matur, a także o osiągnieciach w olimpiadach przedmiotowych.

Uwaga! W systemie nie ma i nie będzie wyników matur z roku 2005 i wcześniejszych, ze względu na brak odpowiednich oświadczeń maturzystów. Z tego też powodu pobieranie wyników maturzystów zdających maturę˛ w tym właśnie roku może skutkować otrzymaniem wyników niepełnych (pustych lub tylko poprawionych). Należy więc zwrócić uwagę na rok zdawania matury kandydata na studia.

REJESTRACJA KANDYDATÓW

W zakładce Start po przejściu do sekcji Kandydaci, możliwa jest rejestracja nowych kandydatów – indywidualnie lub poprzez zaimportowanie pliku .csv z numerami PESEL kandydatów.

widok okna z modułem kandydaci

Dodanie kandydatów jest też możliwe po wybraniu z menu bocznego zakładki Kandydaci i użyciu przycisku DODAJ.

widok modułu kandydaci z funkcją dodaj

Po kliknięciu przycisku DODAJ, otwiera się okno z możliwością rejestracji kandydata indywidulanie, należy uzupełnić pole PESEL i użyć przycisku ZAPISZ.

formularz dodania kandydata indywidualnie

Wpis pojawi się na liście kandydatów do uczeni:

widok zakładki kandydaci - zarejestrowane dane kandydata

W przypadku dodawania pojedynczego numeru PESEL o niepoprawnej strukturze pojawia się błąd „Niepoprawny numer PESEL”. Podany numer nie zostanie dodany do listy kandydatów w danej uczelni.

formularz rejestracji kandydata z widniejącym błędem - niepoprawny numer PESEL

Przy rejestracji w sekcji Z PLIKU znajduje się pole, do którego można przeciągnąć lub z którego można wybrać plik z numerami PESEL.

formularz rejestracji kandydatów z pliku

Prawidłowo przygotowany plik z danymi do importu musi być przygotowany w formacie CSV (Plik CSV (rozdzielony przecinkami), kodowanie w formacie UTF-8) i może składać się z dowolnej liczby wierszy. Każdy wiersz składa się tylko i wyłącznie z jednego jedenastocyfrowego numeru PESEL maturzysty, o którego wyniki uczelnia ubiega. Żadne dodatkowe znaki nie są dozwolone i spowodują błędy w przesyłaniu i przetwarzaniu pliku.

Plik ma zawierać tylko numery pesel w pierwszej kolumnie, pozostałe kolumny puste.

Przykład:

przykładowy widok kolumny numerów PESEL

Po kliknięciu opcji wybierz należy wskazać wcześniej utworzony plik w formacie CSV.

widok okna przy wyszukiwaniu pliku

Plik zostanie załadowny:

widok prawidłowo wybranego i załadowanego pliku csv

W przypadku dodawania numerów PESEL z pliku przy jego poprawnej strukturze pojawi się pole z nazwą pliku (z możliwością usunięcia pliku poprzez użycie X) oraz z informacją o liczbie PESEL o poprawnej strukturze. Po kliknięciu ZAPISZ do listy kandydatów w danej uczelni zostają dopisane kolejne poprawne numery PESEL z pliku.

Lista kandydatów zawiera tylko jeden PESEL danego kandydata. W przypadku powielenia numeru PESEL w pliku lub dodania tego samego numeru PESEL w wielu plikach, numer PESEL na liście kandydatów pojawi się tylko raz. widok prawidłowo zarejestrowanych kandydatów

Przy dodawaniu numerów PESEL z pliku może pojawi się błąd „Uwaga! W pliku wykryto 46 niepoprawnych numerów PESEL. Zweryfikuj ich poprawność. Tutaj możesz pobrać ich listę.” kliknięcie w symbol ściągnięcia pliku (strzałka) pozwala pobrać plik z numerami, które miały błędną strukturę.

widok formularza z komunikatem błędu: Uwaga! W pliku wykryto 46 niepoprawnych numerów pesel. Zweryfikuj ich poprawność. Tutaj możesz pobrać listę.

Wybranie przycisku ZAPISZ pozwala zapisać na listę kandydatów danej uczelni wszystkie pozostałe numery PESEL (o prawidłowej strukturze).

W przypadku dodawania PESEL z pliku o błędnym formacie pojawi się komunikat błędu „Uwaga! Wykryto niepoprawny format pliku”. Kliknięcie przycisku ZAPISZ nie zapisuje numerów PESEL z pliku.

widok formularza z komunikatem Uwaga! Wykryto niepoprawny format pliku

W zakładce Start w sekcji Kandydaci pojawi się ogólna liczba kandydatów oraz powiązane z nimi inne dane jak oceny, centyle itp:

widok okna z widokiem liczby zarejestrowanych kandydatów

W zakładce Pliki w sekcji Wysłane można znaleźć informacje o plikach, które zostały zaimportowane do systemu SIO-KReM.

widok zakładki Pliki w sekcji Wysłane widoczne informacje o plikach, które zostały zaimportowane do systemu SIO-KReM.