Kandydaci – lista kandydatów

Kandydaci – lista kandydatów

Powrót do listy

Po wybraniu z lewego menu zakładki Kandydaci pojawia się lista kandydatów.

Lista jest stronicowana, domyślnie wyświetla się 10 rekordów na stronę, można zmienić ustawienia na więcej korzystając z opcji na dole strony:

okno z widokiem na listę kandydatów z możliwością zmiany liczby wyświetlanych rekordów

Wpisy są domyślnie posortowane po dacie utworzenia rekordu (dacie rejestracji kandydata).

Na liście kandydatów wyświetlane są pola:

 • PESEL
 • Zgoda
 • Data rejestracji

Oraz etykieta pojawiająca się w przypadku braku danych w bazie danych SIO-KReM:

okno z widokiem na listę kandydatów

W zakładce istnieje możliwość filtrowania danych po:

 • wybranym PESEL
 • wybranych datach rejestracji PESEL przez uczelnię od i do (w plikach do pobrania są ostatnie, aktualne dane)
 • wybranych datach aktualizacji danych od i do – wyszukiwanie po ostatniej zmianie jakiejkolwiek danej dla danego PESEL
 • danych o ocenach
 • danych o centylach
 • danych o dokumentach
 • danych o osiągnięciach
 • danych o szkole
 • danych czy posiada zgodę

Po wybraniu kryteriów filtrowania należy użyć przycisku WYSZUKAJ lub WYCZYŚĆ.

Na liście kandydatów pojawia się wynik wyszukiwania:

Okno z widokiem na wynik filtrowania danych

Na wykazie kandydatów można również zaznaczyć pojedyncze numery PESEL korzystając z checkbox przy danym PESEL.

Po lewej stronie na belce operacji grupowych pojawia się liczba zaznaczonych wpisów – np. „Wybranych”:4

okno z widokiem wybranych z listy kandydatów

Z listy istnieje możliwość wygenerowania pliku w formacie .csv o wybranym rodzaju:

 • OCENY – pliki ocen kandydatów zawierają informacje o najwyższych ocenach kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelni w ramach poszczególnych egzaminów maturalnych.
 • CENTYLE – pliki centyli kandydatów zawierają informacje o centylach powiązanych z najwyższymi ocenami kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię w ramach poszczególnych egzaminów maturalnych.
 • DOKUMENTY – pliki dokumentów kandydatów zawierają informacje o wszystkich numerach dokumentów kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię.
 • OSIĄGNIĘCIA – pliki osiągnięć kandydatów zawierają informacje o osiągnięciach kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię w ramach poszczególnych egzaminów maturalnych.
 • SZKOŁY – pliki szkół kandydatów zawierają informacje o szkołach kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię.
 • WYCOFANIE ZGÓD – pliki wycofania zgód kandydatów zawierają numery PESEL kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię, którzy wycofali zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 • WSZYSTKO– plik zawiera wszystkie powyższe dane, w archiwum ZIP znajdują się poszczególne pliki .csv.

Lista plików do pobrania dostępna jest w prawym górnym rogu belki operacji grupowych – przycisk POBIERZ CSV.

okno z widokiem na listę uczniów i oznaczoną informacją pobrania pliku csv

W przypadku niewybrania żadnego filtra istnieje możliwość pobrania jednego pliku zawierającego dane dla wszystkich numerów PESEL widniejących na liście kandydatów, należy wówczas użyć opcji WSZYSTKO:

okno z widokiem na możliwość pobrania wszystkich danych kandydatów

Po wskazaniu filtra z określonymi danymi np. centyle istnieje możliwość pobrania pliku z danymi dla wszystkich wyfiltrowanych numerów PESEL z listy kandydatów, poprzez opcję Pobierz wyniki filtrowania:

okno z widokiem na możliwość pobrania centyli dotyczących kandydatów

Wskazany plik .csv pojawi się na dole strony i zawiera wyfiltrowane dane:

okno z widokiem na dane w programie Excel

W przypadku zaznaczenia grupy numerów PESEL na liście kandydatów istnieje możliwość pobrania jednego pliku, który zawiera wpisy tylko wskazanych numerów PESEL z określonymi danymi np. oceny. Opcja dostępna poprzez przycisk POBIERZ CSV:

okno z widokiem na pobranie danych tylko wybranych kandydatów

Pobrany plik csv pojawi się na dole strony i zawiera wskazane dane:

okno z widokiem na dane w programie Excel