Instrukcja korzystania z formularza zgłoszeniowego

Instrukcja korzystania z formularza zgłoszeniowego

Powrót do listy

W celu zgłoszenia problemu technicznego lub zadania pytania należy skorzystać z opcji POMOC dostępnej po zalogowaniu się w systemie SIO w panelu bocznym po lewej stronie:

okno z zaznaczoną zakładką pomoc

Po kliknięciu zakładki POMOC otworzy się Formularz zgłoszeniowy do którego zaczytają się automatycznie dane osoby zalogowanej w systemie np.nr telefonu jest modyfikowalny.

widok na formularz zgłoszeniowy

W polu Lista Podmiotów należy wskazać podmiot, którego dotyczy problem techniczny lub zadawane pytanie.

Po kliknięciu w strzałeczkę

widok okna wyboru podmiotu którego dotyczy problem

pojawi się Lista podmiotów do których wskazany użytkownik ma upoważnienie.

zaznaczone opcje wyboru podmiotu

Kolejnym krokiem jest wybranie prawidłowej kategorii i podkategorii zgłoszenia:

widok na kategorie i podkategorie

Po wskazaniu odpowiedniej kategorii i podkategorii zgłoszenia, należy opisać zaistniały problem techniczny lub zadać pytanie w polu Opis zgłoszenia.

Należy pamięć by w treści zgłoszenia nie podać haseł dostępu czy danych wrażliwych takich jak np. numer PESEL.

opis żądania /zgłoszenia

Następnie jeśli to konieczne należy dodać pliki ze zrzutami ekranu przedstawiającymi problem w aplikacji poprzez ich przeciągnięcie w pole Załączniki lub wybranie plików przez kliknięcie w przycisk przeglądaj:

pole z opcją do dołączenie załącznika

Tak utworzone zgłoszenie techniczne lub pytanie należy przesłać używając przycisku Utwórz.

Po utworzeniu zgłoszenia, na adres mailowy powiązany z loginem do SIO osoby zgłaszającej problem/zadającej pytanie, wpłynie wiadomość z indywidulanym numerem zgłoszenia np.SIO-156496.

Jeżeli zgłoszenie zmieni status wpłynie kolejna wiadomość na e-mail z informacją o zmianie statusu zgłoszenia.

Po otrzymaniu informacji o zmianie statusu zgłoszenia należy zalogować się do aplikacji SIO, odszukać zgłoszenie i odczytać treść udzielonej odpowiedzi.

Aby odnaleźć zgłoszenie należy w aplikacji SIO z bocznego panelu wybrać zakładkę POMOC.

okno z zaznaczoną zakładką pomoc

Otworzy się formularz zgłoszeniowy w którym należy kliknąć w zakładkę ŻĄDANIA znajdującą się prawym górnym rogu ekranu:

zaznaczona zakładka żądania

Po kliknięciu w ŻĄDANIA rozwinie się lista wyboru z której należy wybrać Moje żądania.

pod zakładka moje żądania

Kolejnym krokiem jest zmiana wyboru wyszukiwania żądań /zgłoszeń z Otwarte żądania na Dowolny status:

okno ze zmianą statusu zgłoszeń

Wyświetli się lista wszystkich żądań/zgłoszeń wraz ze statusami:

lista zgłoszeń

W celu odczytania odpowiedzi należy z listy wybrać wskazany numer żądania/zgłoszenia i kliknąć w wybrany wpis/numer zgłoszenia.

zaznaczone wybrane zgłoszenie z listy

Po wybraniu zgłoszenia wyświetli się treść zgłaszanego problemu /zadanego pytania oraz odpowiedź na zgłoszenie:

widok na treści zawarte w zgłoszeniu

Jeżeli odpowiedź nie rozwiązała problemu należy odpowiedzieć w zgłoszeniu używając pola Dodaj komentarz do tego zgłoszenia…

opcja dodawania odpowiedzi

Aby wysłać odpowiedź należy kliknąć przycisk Dodaj. Odpowiedź zostanie przesłana do osoby rozpatrującej/zajmującej się zgłoszeniem, a zgłoszenie ponownie zmieni status.

Zgłoszenie powinno zawierać pojedynczy problem techniczny lub pytanie, a komentarze do zgłoszenia powinny dotyczyć tylko i wyłącznie zgłoszonego problemu.

Kolejne problemy techniczne lub pytania należy zgłaszać jako nowe zgłoszenie.