Instrukcja korzystania z formularza zgłoszeniowego

Instrukcja korzystania z formularza zgłoszeniowego

Powrót do listy

W celu zgłoszenia problemu technicznego lub zadania pytania należy skorzystać z opcji POMOC dostępnej po zalogowaniu się w systemie SIO w panelu bocznym po lewej stronie:

Okno z widokiem na stronę po zalogowaniu z oznaczonym modułem pomoc

Po kliknięciu zakładki POMOC otworzy się Formularz zgłoszeniowy do którego zaczytają się automatycznie dane osoby zalogowanej w systemie np.nr telefonu jest modyfikowalny.

okno z widokiem na formularz zgłoszeniiowy

W polu Lista Podmiotów należy wskazać podmiot, którego dotyczy problem techniczny lub zadawane pytanie.

Po kliknięciu w strzałeczkę  widok okna wyboru podmiotu którego dotyczy problem  pojawi się Lista podmiotów do których wskazany użytkownik ma upoważnienie.

okno z widokiem na formularz zgłoszeniowy

Kolejnym krokiem jest wybranie prawidłowej kategorii i podkategorii zgłoszenia:

okno z widokiem na formularz zgłoszeniowy z możliwością wyboru kategorii

Po wskazaniu odpowiedniej kategorii i podkategorii zgłoszenia, należy opisać zaistniały problem techniczny lub zadać pytanie w polu Opis zgłoszenia:

okno z widokiem na formularz zgłoszeniowy z wprowadzonym opisem zgłoszenia

Następnie jeśli to konieczne należy dodać pliki ze zrzutami ekranu przedstawiającymi problem w aplikacji poprzez ich przeciągnięcie w pole Załączniki lub wybranie plików przez kliknięcie w przycisk przeglądaj:

okno z widokiem na formularz zgłoszeniowy z oznaczonym miejscem na wstawienie załącznika

Tak utworzone zgłoszenie techniczne lub pytanie należy przesłać używając przycisku Utwórz.

Po utworzeniu zgłoszenia, na adres mailowy powiązany z loginem do SIO osoby zgłaszającej problem/zadającej pytanie, wpłynie wiadomość z indywidulanym numerem zgłoszenia np.SIO-156496.

Jeżeli zgłoszenie zmieni status wpłynie kolejna wiadomość na e-mail z informacją o zmianie statusu zgłoszenia.

Po otrzymaniu informacji o zmianie statusu zgłoszenia należy zalogować się do aplikacji SIO, odszukać zgłoszenie i odczytać treść udzielonej odpowiedzi.

Aby odnaleźć zgłoszenie należy w aplikacji SIO z bocznego panelu wybrać zakładkę POMOC.

Okno z widokiem na szczegóły uczelni z oznaczoną zakładką pomoc

Otworzy się formularz zgłoszeniowy w którym należy kliknąć w zakładkę ZGŁOSZENIA znajdującą się prawym górnym rogu ekranu:

okno z widokiem na formularz zgłoszeniowy z oznaczeniem zgłoszeń

Po kliknięciu w ZGŁOSZENIA rozwinie się lista wyboru z której należy wybrać Moje zgłoszenia.

Okno z widokiem na zgłoszenia z opcją wyboru moje zgłoszenia

Kolejnym krokiem jest zmiana wyboru wyszukiwania zgłoszeń z Otwarte zgłoszenia na Dowolny status:

okno z widokiem na zgłoszenia z oznaczaną opcją dowolny status

Wyświetli się lista wszystkich zgłoszeń wraz ze statusami:

Okno z widokiem na zgłoszenia

W celu odczytania odpowiedzi należy z listy wybrać wskazany numer zgłoszenia i kliknąć w wybrany wpis/numer zgłoszenia.

okno z widokiem oznaczonego zgłoszenia

Po wybraniu zgłoszenia wyświetli się treść zgłaszanego problemu /zadanego pytania oraz odpowiedź na zgłoszenie:

okno z widokiem na korespondencję zgłoszenia

Jeżeli odpowiedź nie rozwiązała problemu należy odpowiedzieć w zgłoszeniu używając pola Dodaj komentarz do tego zgłoszenia…

okno z widokiem na zgłoszenie i oznaczonym polem do wpisania treści

Aby wysłać odpowiedź należy kliknąć przycisk Dodaj. Odpowiedź zostanie przesłana do osoby rozpatrującej/zajmującej się zgłoszeniem, a zgłoszenie ponownie zmieni status.

Zgłoszenie powinno zawierać pojedynczy problem techniczny lub pytanie, a komentarze do zgłoszenia powinny dotyczyć tylko i wyłącznie zgłoszonego problemu.

Kolejne problemy techniczne lub pytania należy zgłaszać jako nowe zgłoszenie.