Funkcja – Nie pamiętasz hasła?

Funkcja – Nie pamiętasz hasła?

Powrót do listy

Jeśli zapomniałeś hasła lub masz problem z zalogowaniem do systemu SIO pomocą służy funkcja Nie pamiętasz hasła?.

Okno logowania z widokiem na funkcję Nie pamiętasz hasła

Hasło można też zmienić po kliknięciu w przycisk ZALOGUJ.

Okno z widokiem na funkcję przejdź do strony resetu hasła

Wybranie opcji Nie pamiętasz hasła? lub Przejdź do strony resetu hasła otworzy formularz, za pomocą którego będzie można ustanowić nowe hasło do systemu.

Okno logowania z widokiem na funkcję Nie pamiętasz hasła

Pola w formularzu resetu hasła należy wypełnić danymi konta, danymi jakie są wykazane w Panelu użytkownika – zakładka Profil:

1)  pole login

2)  pole imię

3)  pole nazwisko

4)  pole pesel

5)  pole adres email  należy podać adres e-mail z danych konta.

Należy wypełnić pole Nowe hasło oraz Powtórz hasło. Nowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • Hasło musi mieć minimum 12 znaków,
  • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny,
  • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym,
  • Hasło nie musi zawierać cyfr,
  • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska,
  • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł”

okno na pola nowego hasła

Nowo ustanowione hasło, spełniające wymagane kryteria, będzie wyświetlało kolor zielony i uaktywni przycisk WYŚLIJ.

Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione należy kliknąć WYŚLIJ.

widok na wypełniony formularz resetu hasła i aktywny przycisk wyślij

Na podany adres e-mail (taki jak w danych konta) zostanie automatycznie wysłana wiadomość, w której znajduję się opcja do potwierdzenia zmiany hasła – Potwierdź hasło:

okno z zaznaczonym przyciskiem potwierdź hasło

Po wyborze funkcji Potwierdź hasło pojawi się okno gdzie należy ponownie wprowadzić nowo ustanowione hasło i kliknąć przycisk WYŚLIJ :

widok na okno do potwierdzeniu resetu hasła

Pojawi się informacja o pozytywnym resecie hasła.

okno z komunikatem reset hasła przebiegł pomyślnie

Następnie należy wrócić do strony aplikacji i do logowania użyć nowo ustanowionego hasła.

Opcja potwierdzenia hasła w emailu jest aktywna tylko 1h.