Funkcja – Nie pamiętasz hasła?

Funkcja – Nie pamiętasz hasła?

Powrót do listy

Jeśli zapomniałeś hasła lub masz problem z zalogowaniem do systemu SIO pomocą służy funkcja Nie pamiętasz hasła?.

Okno logowania z widokiem na funkcję Nie pamiętasz hasłaHasło można też zmienić po kliknięciu w przycisk ZALOGUJ.

Widok systemu SIO po kliknięciu przycisku zaloguj ze wskazaniem funkcji nie pamiętasz hasła

Wybranie opcji Nie pamiętasz hasła? lub Przejdź do strony resetu hasła otworzy formularz, za pomocą którego będzie można wprowadzić nowe hasło do systemu.

okno formularza resetu hasła z podziałem na pola do wypełnienia

Wypełnienie formularza zmiany hasła rozpoczyna się od wyboru podmiotu.

Po wejściu do formularza wyszukiwania podmiotu należy wybrać grupę podmiotów/jednostek, z której będzie wyszukiwana uczelnia.

Dostępne grupy to:

 • Szkoła/Placówka oświatowa,
 • Jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty,
 • Uczelnia.

Następnie należy wyszukać uczelnię, do której ma być przeprowadzany reset hasła.

Uczelnię najlepiej wyszukać za pomocą nr REGON bez uzupełniania pozostałych wierszy.

okno wyszukiwania podmiotu dla którego ma nastąpić reset hasła

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć w przycisk WYSZUKAJ lub w przypadku błędnych danych w przycisk WYCZYŚĆ.

Na dole okna pojawi się wyszukana uczelnia, po kliknięciu na którą nastąpi przeniesie do okna, w którym należy wypełnić dane niezbędne do zmiany hasła.

Widok formularza resetu hasła z wyszukanym podmiotem dla którego następuje zmiana hasła oraz pozostałe pola do wykazania

Następnym krokiem, po wybraniu podmiotu, jest wypełnienie poniższych pól zgodnie z danymi, które zostały wprowadzone podczas składania wniosku o upoważnienie:

1)  pole login

2)  pole imię

3)  pole nazwisko

4)  pole pesel

5)  pole adres email  należy podać e-mail który został wprowadzony podczas składania wniosku o upoważnienie.

Należy wypełnić pole Nowe hasło oraz Powtórz hasło. Nowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • powinno składać się z minimum 12 znaków,
  • nie może zawierać polskich znaków,
  • powinno zawierać zarówno małe jak i duże litery,
  • powinno zawierać cyfry,
  • może zawierać również znaki specjalne (np. &, @, !).

Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione należy kliknąć WYŚLIJ.

okno z komunikatem Zgłoszenie resetu hasła zostało wysłane poprawnie

Na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość, w której znajduję się link do zmiany hasła.

okno z widokiem na treść wiadomości e-mali z informacją wygenerowaną automatycznie z linkiem potwierdzającym reset hasła

W oknie Potwierdź reset hasła należy wpisać dwa razy nowe hasło, wprowadzone w poprzednim oknie.

okno potwierdzenia zmiany hasła z polami do wykazania nowego hasła

Po zaakceptowaniu nowego hasła pojawi się informacja o pozytywnym resecie hasła.

okno z komunikatem potwierdzenia zmiany hasła, hasło zostało zmienione

Następnie należy kliknąć WRÓĆ DO STRONY LOGOWANIA, aby zalogować się nowym hasłem.