Instrukcje merytoryczne

Infrastruktura

Powr贸t do listy

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji o艣wiatowej (w skr贸cie SIO) stanowi膮:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.聽o systemie informacji o艣wiatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z p贸藕n. zm.) , zwana dalej ustaw膮,
 2. rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji o艣wiatowej oraz termin贸w przekazywania niekt贸rych danych do bazy danych systemu informacji o艣wiatowej聽(Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporz膮dzeniem.

Pomieszczenia

W tej sekcji nale偶y wprowadzi膰 informacje o wszystkich pomieszczeniach znajduj膮cych si臋 w聽plac贸wce. W zespo艂ach szk贸艂 i plac贸wek lub w plac贸wkach o艣wiatowych o z艂o偶onej strukturze (np. SOSW, MOS, MOW) wszystkie dane wprowadza si臋 raz dla ca艂ej jednostki.

Nale偶y wykaza膰 pomieszczenia pozostaj膮ce w dyspozycji szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u szk贸艂. Za pozostaj膮ce w dyspozycji uznaje si臋 takie pomieszczenia, kt贸rymi dana szko艂a, plac贸wka o艣wiatowa lub zesp贸艂 w艂ada jako聽posiadacz samoistny, u偶ytkownik, najemca, dzier偶awca lub zarz膮dca. Nale偶y je wykaza膰 r贸wnie偶 w sytuacji, gdy stan prawny danej nieruchomo艣ci jest nieuregulowany, ale szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa faktycznie nimi w艂ada.

W szko艂ach niepublicznych, korzystaj膮cych z pomieszcze艅 wynajmowanych w innych szko艂ach, pomieszczenia te powinny by膰 wykazane tylko w przypadku, je偶eli szko艂a niepubliczna jest ich wy艂膮cznym u偶ytkownikiem.

Dane dotycz膮ce pomieszcze艅 wykazuje si臋 w formie zbiorczej 鈥 tzn. wybiera si臋聽rodzaj聽pomieszczenia, jego聽funkcj臋, wprowadza dane o聽liczbie pomieszcze艅聽tego samego rodzaju oraz ich聽艂膮czn膮 powierzchni臋.

Dane o pomieszczeniach, zgodnie z 搂31 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret si贸dmy rozporz膮dzenia gromadzone s膮 w terminie do dnia 10 stycznia ka偶dego roku kalendarzowego (po raz pierwszy do dnia 10 stycznia 2020 r.) wed艂ug stanu na koniec IV kwarta艂u roku poprzedniego.

Wyr贸偶niono nast臋puj膮ce聽rodzaje pomieszcze艅:

 • sala lekcyjna,
 • pracownia szkolna,
 • pracownia do prowadzenia praktycznej nauki zawod贸w,
 • biblioteka,
 • 艣wietlica,
 • gabinet,
 • kuchnia i sto艂贸wka,
 • pomieszczenia do prowadzenia zaj臋膰 wychowania fizycznego,
 • pomieszczenia wielofunkcyjne,
 • pozosta艂e pomieszczenia.

Ka偶dy rodzaj pomieszczenia nale偶y wprowadza膰 osobno. Mo偶na wielokrotnie wprowadzi膰 ten sam rodzaj pomieszcze艅, pod warunkiem, 偶e funkcje okre艣lone w聽polu聽Funkcja聽b臋d膮 r贸偶ne (np. basen i sala gimnastyczna w聽przypadku pomieszcze艅 do prowadzenia zaj臋膰 wychowania fizycznego).

Wybieraj膮c pozycj臋聽pracownia szkolna,聽mo偶na okre艣li膰 tylko jedn膮 funkcj臋 pomieszczenia: pracownia szkolna, pracownia j臋zykowa albo pracownia komputerowa. Je偶eli w plac贸wce wyst臋puj膮 r贸偶ne rodzaje pracowni (pracownie szkolne, j臋zykowe lub komputerowe), to dla ka偶dego rodzaju pracowni nale偶y wprowadzi膰 rodzaj pomieszczenia:聽pracownia szkolna聽i聽okre艣li膰 jedn膮 funkcj臋 (np.: za pierwszym razem: pracownia szkolna, za drugim razem: pracownia j臋zykowa, za trzecim: pracownia komputerowa).

Pracowni臋 szkoln膮, kt贸ra pe艂ni wi臋cej ni偶 jedn膮 funkcj臋 (np. pracowni j臋zykowej i聽komputerowej), nale偶y wykaza膰 jako聽pomieszczenie wielofunkcyjne. Trzeba w贸wczas doda膰 do listy funkcji przynajmniej dwie funkcje z pola聽Funkcje聽pomieszczenia.

Pracownie wyposa偶one w pomoce dydaktyczne do nauczania konkretnych przedmiot贸w (np. biologii, chemii, fizyki) nale偶y wykazywa膰 jako pracownie szkolne i聽wybra膰 dla nich funkcj臋 pracownia szkolna.

Podobnie post臋pujemy w przypadku聽innych pomieszcze艅聽(gabinet贸w, 艣wietlic, bibliotek, pracowni do prowadzenia praktycznej nauki zawod贸w i聽pomieszcze艅 do prowadzenia zaj臋膰 wychowania fizycznego). Je偶eli dane pomieszczenie pe艂ni wi臋cej ni偶 jedn膮 funkcj臋, wykazujemy je jako pomieszczenie wielofunkcyjne, ze wskazaniem konkretnych funkcji w聽polu聽Funkcje聽pomieszczenia (np. gabinet psychologa i聽gabinet logopedy).

Uwaga: Pracowni szkolnych, kt贸re s膮 wykorzystywane r贸wnie偶 jako sale lekcyjne nie nale偶y wykazywa膰 jako pomieszcze艅 wielofunkcyjnych o funkcji pracownia szkolna i聽sala lekcyjna.

Pozosta艂e pomieszczenia聽to wszystkie pomieszczenia nieuj臋te w wykazie pomieszcze艅 w聽polu聽Rodzaj聽pomieszczenia. B臋d膮 to np. korytarze, pokoje nauczycielskie, toalety, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze itp. Ten typ pomieszcze艅 nale偶y wprowadzi膰 tylko raz, poniewa偶 nie przypisujemy im 偶adnej funkcji. Nale偶y poda膰 艂膮czn膮 liczb臋 i聽powierzchni臋 tych pomieszcze艅.

Nie nale偶y wykazywa膰 tych rodzaj贸w pomieszcze艅, kt贸rymi szko艂a lub plac贸wka nie dysponuje (nie wykazuje si臋 warto艣ci zerowych).

Ka偶de pomieszczenie powinno by膰 wykazane tylko raz.

Suma powierzchni wszystkich pomieszcze艅 powinna odpowiada膰 powierzchni u偶ytkowej budynku w rozumieniu przepis贸w prawa budowlanego.

W plac贸wkach wychowania przedszkolnego sale, w kt贸rych dzieci maj膮 zaj臋cia, ale聽tak偶e spo偶ywaj膮 w nich posi艂ki i le偶akuj膮, nale偶y wykaza膰 jako sale lekcyjne.

Informacja o powierzchni grunt贸w oraz obiekt贸w budowlanych

Dane o powierzchni grunt贸w, zgodnie z 搂31 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret sz贸sty rozporz膮dzenia gromadzone s膮 w terminie do dnia 10 stycznia ka偶dego roku kalendarzowego (po raz pierwszy do dnia 10 stycznia 2020 r.) wed艂ug stanu na koniec IV kwarta艂u roku poprzedniego.

 • 3 pkt 1 rozporz膮dzenia precyzuje zakres tych danych.

Nale偶y wskaza膰 poszczeg贸lne rodzaje grunt贸w wchodz膮cych w sk艂ad dzia艂ki, kt贸r膮 dysponuje szko艂a, plac贸wka o艣wiatowa lub zesp贸艂:

鈥 place zabaw,

鈥 tereny zielone,

鈥 pozosta艂e tereny,

鈥 tereny pod obiektami budowlanymi,

鈥 tereny sportowe.

Po wybraniu danego rodzaju gruntu nale偶y poda膰 jego powierzchni臋 (w metrach kwadratowych).

Suma powierzchni poszczeg贸lnych rodzaj贸w grunt贸w powinna odpowiada膰 powierzchni ca艂kowitej dzia艂ki, kt贸r膮 dysponuje szko艂a, plac贸wka o艣wiatowa lub zesp贸艂. Za pozostaj膮ce w dyspozycji uznaje si臋 takie grunty, kt贸rymi dana szko艂a, plac贸wka o艣wiatowa lub zesp贸艂 w艂ada jako posiadacz samoistny, u偶ytkownik, najemca, dzier偶awca lub zarz膮dca. Nale偶y je wykaza膰 r贸wnie偶 w sytuacji, gdy stan prawny danej nieruchomo艣ci gruntowej jest nieuregulowany, ale szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa faktycznie nimi w艂ada.

Powierzchnia teren贸w sportowych

Dane dotycz膮ce聽Powierzchni teren贸w sportowych聽nale偶y przekaza膰, wybieraj膮c w okienku 鈥濺odzaj鈥 poszczeg贸lne rodzaje tych obiekt贸w:

 • boiska do siatk贸wki,
 • boiska do siatk贸wki pla偶owej,
 • boiska do koszyk贸wki,
 • boiska do pi艂ki r臋cznej,
 • korty tenisowe,
 • boiska do pi艂ki no偶nej,
 • boiska do hokeja na trawie,
 • bie偶nie proste,
 • bie偶nie ok贸lne,
 • skocznie,
 • rzutnie,
 • inne urz膮dzenia sportowe,
 • boiska uniwersalne/wielozadaniowe,
 • boiska do rugby,
 • boiska do baseballa/softballa.

Dla ka偶dego obiektu nale偶y okre艣li膰 d艂ugo艣膰 i szeroko艣膰 pola gry, powierzchni臋 i czy dany obiekt posiada homologacj臋 odpowiedniego zwi膮zku sportowego. Wyj膮tkiem s膮 bie偶nie ok贸lne, dla kt贸rych nie trzeba podawa膰 powierzchni.

Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e powierzchnia danego obiektu sportowego mo偶e by膰 wi臋ksza od iloczynu d艂ugo艣ci i szeroko艣ci pola gry, poniewa偶 boiska z regu艂y urz膮dzone s膮 na powierzchni wi臋kszej od pola gry.

W przypadku posiadania wi臋cej ni偶 jednego obiektu sportowego danego rodzaju nale偶y ka偶dy obiekt wprowadzi膰 osobno. W przypadku boisk uniwersalnych/wielozadaniowych nale偶y taki obiekt wprowadzi膰 tylko raz, nie wyszczeg贸lniaj膮c jego cz臋艣ci sk艂adowych. Nie nale偶y wykazywa膰 tych obiekt贸w, kt贸rych szko艂a lub plac贸wka nie posiada (nie wykazuje si臋 warto艣ci zerowych).

Obiekty sportowe nieb臋d膮ce w dyspozycji szko艂y

Dane o obiektach sportowych nieb臋d膮cych w dyspozycji szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej, z聽kt贸rych w poprzednim roku szkolnym korzystali uczniowie szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej w ramach zaj臋膰 organizowanych przez szko艂臋 lub plac贸wk臋 o艣wiatow膮 gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz na podstawie 搂 3 pkt 3 rozporz膮dzenia. Dane te nale偶y przekaza膰 w terminie 7 dni od dnia zako艅czenia poprzedniego roku szkolnego.

Nale偶y wykaza膰 liczb臋 obiekt贸w sportowych, z kt贸rych korzysta艂a szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa w danym roku szkolnym, wed艂ug ich rodzaj贸w (boiska, sale gimnastyczne, baseny itp.鈥 zgodnie z list膮 rozwijaln膮).

Nie nale偶y uwzgl臋dnia膰 obiekt贸w sportowych i rekreacyjnych, kt贸re zosta艂y wykorzystane jednorazowo, w szczeg贸lno艣ci w przypadku organizowania imprez sportowych lub rekreacyjnych.

Wyposa偶enie

Dane o wyposa偶eniu szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 1 lit. c ustawy, wed艂ug kategorii uszczeg贸艂owionych w 搂 3 pkt 4 lit. a i lit. b. Zgodnie z 搂 31 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret czwarty rozporz膮dzenia dane o wyposa偶eniu przekazuje si臋 do dnia 10 stycznia ka偶dego roku kalendarzowego wed艂ug stanu na koniec IV kwarta艂u roku poprzedniego.

Urz膮dzenia rekreacyjno-sportowe

Nale偶y wykaza膰 urz膮dzenia rekreacyjno-sportowe przez wybranie rodzaju urz膮dze艅 w wierszu聽Rodzaj聽oraz wskazanie liczby urz膮dze艅 ka偶dego rodzaju:

 • strzelnica,
 • 艣cianka wspinaczkowa,
 • tor przeszk贸d,
 • urz膮dzenie do sport贸w wrotkarskich,
 • inne.

Rodzaje pomocy dydaktycznych

Nale偶y wykaza膰 pomoce dydaktyczne przez wybranie rodzaju pomocy w wierszu聽Rodzaj聽oraz wskazanie liczby pomocy ka偶dego rodzaju:

 • kamery wideo,
 • magnetofony stereofoniczne do nagra艅 z mikrofonem stereofonicznym,
 • magnetofony przeno艣ne do nauki j臋zyk贸w obcych z mo偶liwo艣ci膮 pod艂膮czenia kilku par s艂uchawek,
 • odtwarzacze DVD,
 • telewizory z przek膮tn膮 ekranu co najmniej 28鈥,
 • projektory multimedialne,
 • prenumerowane tytu艂y dziennik贸w i czasopism,
 • tablice interaktywne, w tym tablice multimedialne,
 • licencje do elektronicznych platform edukacyjnych,
 • licencje do e-podr臋cznik贸w,
 • drukarki wielofunkcyjne,
 • drukarki 3D,
 • interaktywne monitory dotykowe o przek膮tnej ekranu co najmniej 55 cali,
 • tablety,
 • inne mobilne urz膮dzenia maj膮ce funkcj臋 komputera (posiadaj膮ce system operacyjny).

Rodzaj sprz臋tu diagnostycznego

Nale偶y wykaza膰 sprz臋t diagnostyczny przez wybranie rodzaju sprz臋tu w wierszu聽Rodzaj聽oraz wskazanie liczby sprz臋tu ka偶dego rodzaju:

 • Urz膮dzenia do konsultacji i trening贸w metod膮 Tomatisa
 • Platformy do bada艅 zmys艂贸w
 • Cyfrowe korektory mowy.

Informacja o korzystaniu z dziennika elektronicznego

Dane dotycz膮ce korzystania z dziennika elektronicznego gromadzone s膮聽na聽podstawie 搂 3 pkt 4 lit. f rozporz膮dzenia.

Prosz臋 zaznaczy膰 ten chceckbox je艣li szko艂a korzysta艂a z dziennika elektronicznego wg stanu na dzie艅 31 grudnia.

Informacja o zakresie dostosowania szko艂y/plac贸wki do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych

Nale偶y okre艣li膰聽Zakres dostosowania szko艂y/plac贸wki do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych, wybieraj膮c jedn膮 z nast臋puj膮cych kategorii:

鈥 ca艂kowicie dostosowany,

鈥 cz臋艣ciowo dostosowany,

鈥 niedostosowany.

Dane dotycz膮ce zakresu dostosowania gromadzone s膮聽na聽podstawie 搂 3 pkt 12 rozporz膮dzenia.

Ca艂kowite dostosowanie budynku oznacza mo偶liwo艣膰 swobodnego funkcjonowania os贸b niepe艂nosprawnych w szkole lub plac贸wce, a nie np. fakt dostosowania wszystkich toalet do potrzeb tych os贸b. Cz臋艣ciowe dostosowanie oznacza, 偶e w danym budynku s膮 udogodnienia dla os贸b niepe艂nosprawnych, jednak osoba taka nie jest w stanie w pe艂ni samodzielnie funkcjonowa膰 (np. z 3 pi臋ter budynku jedno jest niedostosowane dla os贸b poruszaj膮cych si臋 na w贸zkach, lub dostosowana jest tylko jedna kondygnacja/skrzyd艂o). Niedostosowanie oznacza sytuacj臋, gdy brak udogodnie艅 lub ich niedostateczna liczba powoduje, 偶e osoba niepe艂nosprawna nie jest w stanie funkcjonowa膰 bez asysty (w膮skie korytarze i klatki schodowe, stopnie pomi臋dzy pomieszczeniami, ca艂kowity brak toalet dostosowanych do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych, brak wind i podjazd贸w).