Instrukcje merytoryczne

Biblioteka

Powr贸t do listy

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji o艣wiatowej (w skr贸cie SIO) stanowi膮:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.聽o systemie informacji o艣wiatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z p贸藕n. zm.) , zwana dalej ustaw膮,
 2. rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji o艣wiatowej oraz termin贸w przekazywania niekt贸rych danych do bazy danych systemu informacji o艣wiatowej聽(Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporz膮dzeniem.

Dane o wyposa偶eniu szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 1 lit. c ustawy, wed艂ug kategorii uszczeg贸艂owionych w 搂 3 pkt 4 lit. d rozporz膮dzenia. Zgodnie z 搂 31 ust. 1 pkt 1 lit. b) tiret czwarty rozporz膮dzenia dane te przekazuje si臋 do dnia 10 stycznia ka偶dego roku kalendarzowego wed艂ug stanu na dzie艅 31 grudnia roku poprzedniego.

W tej sekcji nale偶y wykaza膰 liczb臋 poszczeg贸lnych rodzaj贸w materia艂贸w bibliotecznych (鈥瀂biory biblioteczne鈥) oraz liczb臋 czytelnik贸w, wed艂ug kategorii wiekowych (鈥濳ategorie wiekowe czytelnik贸w鈥).

W zakresie zbior贸w bibliotecznych wyodr臋bnione zosta艂y nast臋puj膮ce kategorie danych:

 • ksi膮偶ki o obj臋to艣ci poni偶ej 49 stron 鈥聽wydawnictwa zwarte o obj臋to艣ci poni偶ej 49 stron nie wliczaj膮c ok艂adki (dane uzupe艂niane pocz膮wszy od 31.12.2020 r.)
 • ksi膮偶ki o obj臋to艣ci co najmniej 49 stron聽鈥 wydawnictwa zwarte o obj臋to艣ci co najmniej 49 stron nie wliczaj膮c ok艂adki,
 • ksi膮偶ki i inne materia艂y na no艣nikach elektronicznych w formatach tekstowych鈥 publikacje tekstowe, w tym tre艣ci dydaktyczne (wraz z zestawami 膰wicze艅 przygotowanych na potrzeby nauczania przez nauczycieli) w formie plik贸w w postaci alfanumerycznej zapisane na informatycznych no艣nikach danych,
 • ksi膮偶ki i inne materia艂y dydaktyczne na no艣nikach elektronicznych w formatach d藕wi臋kowych鈥 nagrania d藕wi臋kowe zawieraj膮ce odczytany przez lektora tekst publikacji ksi膮偶kowej lub tre艣ci dydaktycznych wraz z聽zestawami 膰wicze艅 przygotowanymi na potrzeby nauczania zapisane na informatycznych no艣nikach danych; mog膮 to by膰 r贸wnie偶 inne materia艂y d藕wi臋kowe s艂u偶膮ce celom dydaktycznym, w聽tym: s艂uchowiska, audycje, nagrania muzyczne itp.,
 • ksi膮偶ki i inne materia艂y dydaktyczne na no艣nikach elektronicznych w formatach audiowizualnych鈥 wszystkie materia艂y audiowizualne (obraz i d藕wi臋k w dowolnym formacie informatycznym) s艂u偶膮ce celom dydaktycznym, wraz z zestawami 膰wicze艅, testami sprawdzaj膮cymi wiedz臋 lub opatrzone merytorycznym komentarzem, zapisane na informatycznych no艣nikach danych[1],
 • dokumenty elektroniczne o dost臋pie lokalnym鈥 dokumenty elektroniczne[2]聽dost臋pne w sieci lokalnej (LAN),
 • sieciowe zasoby elektroniczne鈥 dokumenty elektroniczne udost臋pnione w聽sieci globalnej (WAN) (np. materia艂y biblioteczne, w tym materia艂y dydaktyczne, udost臋pnione na stronie internetowej szko艂y lub biblioteki szkolnej),
 • materia艂y zdigitalizowane聽przez bibliotek臋聽鈥 tradycyjne materia艂y biblioteczne, drukowane lub r臋kopi艣mienne (analogowe), przetworzone na form臋 cyfrow膮 metod膮 skanowania lub fotografowania do postaci umo偶liwiaj膮cej wprowadzenie do komputera i聽publikacj臋 w sieci,
 • zestawy podr臋cznik贸w鈥 kompletne zestawy podr臋cznik贸w do poszczeg贸lnych klas, o kt贸rych mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o聽systemie o艣wiaty.

W przypadku braku mo偶liwo艣ci przyporz膮dkowania ksi膮偶ek do kategorii poni偶ej 49 stron i co najmniej 49 stron, prosz臋 wykaza膰 wszystkie ksi膮偶ki w kategorii:聽ksi膮偶ki o obj臋to艣ci co najmniej 49 stron.

Do korzystaj膮cych z biblioteki szkolnej nale偶y zaliczy膰 u偶ytkownik贸w zarejestrowanych w聽bibliotece, kt贸rzy聽w roku sprawozdawczym co najmniej raz skorzystali ze zbior贸w i us艂ug biblioteczno-informacyjnych biblioteki, tzn. wypo偶yczali materia艂y biblioteczne na zewn膮trz, korzystali z czytelni, pracowni komputerowych, multimedialnych, us艂ug informacyjnych, baz danych i katalog贸w itp.; korzystali z tych us艂ug na terenie biblioteki lub poza ni膮 (posiadaj膮 prawo dost臋pu do zdalnych us艂ug biblioteki). Nie nale偶y w tej kategorii wykazywa膰 u偶ytkownik贸w, kt贸rzy maj膮 automatycznie utworzone konto biblioteczne, jednak w okresie sprawozdawczym faktycznie nie korzystali z biblioteki w 偶aden z wymienionych wy偶ej sposob贸w; nie nale偶y r贸wnie偶 zalicza膰 os贸b, kt贸re korzysta艂y wy艂膮cznie z innych ni偶 biblioteczno-informacyjne us艂ug biblioteki, np. spotka艅 autorskich, wystaw, lekcji bibliotecznych itp.

Kategorie wiekowe korzystaj膮cychz biblioteki szkolnej:

 • do 6 lat,
 • od 7 do 9 lat,
 • od 10 do 14 lat,
 • od 15 do 19 lat,
 • powy偶ej 19 lat 鈥撀zar贸wno uczniowie jak i nauczyciele oraz inne osoby.

[1]Informatycznym no艣nikiem danych, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), jest materia艂 lub urz膮dzenie s艂u偶膮ce do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej.

[2]Dokumentem elektronicznym, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), jest stanowi膮cy odr臋bn膮 ca艂o艣膰 znaczeniow膮 zbi贸r danych uporz膮dkowanych w okre艣lonej strukturze wewn臋trznej i zapisany na informatycznym no艣niku danych.