FAQ

Nie mogę uzupełnić tygodniowego wymiaru zajęć. Wyświetla się komunikat: Od roku szkolnego 2023/2024 nie można określić tygodniowego wymiaru zajęć jeżeli nauczyciel nie posiada zarejestrowanych danych dotyczących stażu pedagogicznego, a ma zarejestrowaną przynajmniej jedną aktywną umowę, która wymaga rejestracji danych dotyczących stażu pedagogicznego.

 

Od roku szkolnego 2023/2024 jeżeli nauczyciel ma zarejestrowaną przynajmniej jedną aktywną umowę, która wymaga rejestracji danych dotyczących stażu pedagogicznego, należy uzupełnić aktualny staż pedagogiczny w zakładce "dane dziedzinowe" tego nauczyciela. Jeśli nauczyciel nie posiada stażu pedagogicznego należy wpisać zero.