FAQ

Mój login składa się z dużych liter i cyfr. Czy mimo to, muszę przechodzić procedurę przejścia na jeden login?

 

W przypadku, gdy użytkownik posiada tylko jeden login składający się wyłącznie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW1) login i hasło pozostają niezmienne, przejście na jeden login odbywa się w tle.W przypadku, gdy użytkownik posiada więcej niż jeden login, przejście na jeden login będzie się odbywało w następujący sposób:

  • jeżeli użytkownik posiada loginy składające się wyłącznie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW1, JANKOW9) – użytkownik musi wybrać jeden z posiadanych przez siebie aktywnych loginów