FAQ

Czy krótkie formy doskonalenia (np. warsztaty 4 godzinne, 5 godzinne, 8 godzinne itp.) wykazujemy nauczycielowi w SIO jako forma doskonalenia do 20 godzin?

 

Tak, należy wykazać w SIO jako forma doskonalenia zawodowego do 20 godz. Należy wykazać tyle razy, ile kursów ukończył nauczyciel.