FAQ

Czy jedna osoba może posiadać kilka loginów na różne placówki?

 

Zgodnie z komunikatem na stronie głównej dotyczącej procedury przejścia na jeden login  zmienia się polityka logowania do SIO.Od sierpnia 2021r. użytkownicy mogą logować się  do wielu podmiotów w SIO przy użyciu jednego loginu, tj. 1 login – wiele podmiotów.