Uczelnia – rozpatrywanie wniosku dla pracownika uczelni przez Rektora uczelni lub p.o. Rektora uczelni

Uczelnia – rozpatrywanie wniosku dla pracownika uczelni przez Rektora uczelni lub p.o. Rektora uczelni

Powrót do listy

Wnioski pracowników danej uczelni rozpatrywane są przez Rektora uczelni lub p.o. Rektora uczelni, do której został złożony wniosek o uzyskanie danych dostępowych.

Po zalogowaniu się na konto Rektora uczelni lub p.o. Rektora uczelni należy wejść w moduł WNIOSKI.

Widok z systemu SIO z zaznaczonym modułem wnioski i z zaznaczonym wnioskiem ze statusem – Złożony

Proces rozpatrywania wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy rozpocząć wybierając opcję OZNACZ JAKO ROZPATRYWANY po wejściu w szczegóły wniosku znajdującego się na liście wniosków.

Okno z danymi wniosku, z opcją oznacz jako rozpatrywany

Pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Na e-mail osoby wnioskującej wpłynie wiadomość o rozpoczęciu rozpatrywania złożonego wniosku.

Widok danych wniosku ze statusem rozpatrywany

 

Aby zaakceptować formalnie lub odrzucić wniosek wymagany jest komentarz.

Okno z polem do wprowadzenia komentarza

Po zaakceptowaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

W aplikacji wniosek zmieni status na zaakceptowany formalnie.

W przypadku wniosków, w których sposób potwierdzenia tożsamości to ePUAP wniosek zmieni status na zaakceptowany, a osoba wnioskująca otrzyma wiadomość o zaakceptowaniu wniosku i sposobie uzyskania danych dostępowych.

Widok statusu wniosku –zaakceptowany formalnie

W przypadku wybranego osobistego stawiennictwa, jako sposobu potwierdzania tożsamości następnym krokiem w procedurze rozpatrywania wniosku jest potwierdzenie tożsamości (przycisk w prawym górnym rogu formularza)

Okno z polem do wprowadzenia komentarza potwierdzenia tożsamości

Po potwierdzeniu tożsamości pojawi się komunikat:  Operacja zakończona pomyślnie.

Osoba wnioskująca o uzyskanie danych dostępowych otrzyma wiadomość e-mail z informacją, w jaki sposób może pozyskać dane dostępowe.

UWAGA:  Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

Wniosek na liście wniosków zmieni status na zaakceptowany.

Widok statusu wniosku –zaakceptowany

W przypadku, gdy użytkownik/wnioskodawca ma aktywne min. jedno upoważnienie – kolejne wnioski o dostęp do SIO, które będą zaakceptowane nie będą miały linków do pobrania danych dostępowych.

Zaakceptowane wnioski takiego użytkownika – automatycznie mają status – Dane dostępowe pozyskane. Użytkownik jest aktywny.

Dane dostępowe – login i hasło użytkownika pozostają bez zmian.