Instrukcje merytoryczne

Wzory upoważnień

Powrót do listy

W tej części instrukcji zamieszczone zostają przykładowe wzory upoważnień. Należy podkreślić, że przedstawione wzory upoważnień stanowią tylko przykład, jakie dane powinny być zawarte w pisemnych upoważnieniach wydawanych przez kierowników podmiotów upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO.

W zależności od zakresu udzielanego upoważnienia poniżej udostępniamy następujące wzory upoważnień:

  1. wzór upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO – na podstawie którego, osoba upoważniona, po przejściu procedury przyznawania danych dostępowych (login i hasło), może uzyskać dostęp do bazy danych SIO w określonym zakresie,
  2. wzór upoważnienia do przyznawania danych dostępowych oraz blokowania dostępu do bazy danych SIO dla kierowników jednostek organizacyjnych (nie współpracowników) – na podstawie którego, osoba upoważniona, po przejściu procedury przyznawania danych dostępowych (login i hasło), może w imieniu kierownika podmiotu przyznawać dane dostępowe oraz blokować dostęp do bazy danych SIO dla kierowników jednostek organizacyjnych,
  3. wzór upoważnienia do przyznawania danych dostępowych oraz blokowania dostępu do bazy danych SIO dla pracowników jednostki (współpracowników) – na podstawie którego, osoba upoważniona, po przejściu procedury przyznawania danych dostępowych (login i hasło), może w imieniu kierownika podmiotu przyznawać dane dostępowe oraz blokować dostęp do bazy danych SIO dla pracowników jednostki (współpracowników).

W przypadku przedłużania upoważnienia dla pracownika, dniem od kiedy upoważnienie powinno zostać przedłużone jest pierwszy dzień następujący po dniu, w którym upływa termin ważności aktualnego upoważnienia. Przykładowo jeżeli upoważnienie jest ważne do 31 sierpnia 2017 r. to przedłużając je odpowiednio wcześniej (np. 3 sierpnia 2017 r. lub inna data w okresie 3 miesięcy przed upływem ważności upoważnienia) jest ono przedłużane od 1 września 2017 r. do maksymalnie 31 sierpnia 2022 r. (nie dłużej niż 5 lat liczone od daty końca ważności upoważnienia).- wpis usunięty do czasu udostępnienie opcji przedłużenie upoważnienia.

Pobierz wzory upoważnień.